DatorSektionen
DatorSektionen

Sponsorer

Alla som sponsrar DS med hårdvara eller i annan form kommer att omnämnas på föreningens hemsida.

Datanätteknik-utbildningen, Högskolan i Jönköping

Tack vare välbehövliga donationer från Datanätteknik-avdelningen har DS nu tillgång till nya arbetsstationer samt ett antal standby-burkar att använda för att öka redundansen i våra system. (2006)

Nationella Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings Universitet
NSC donerade under våren 2006 ett antal noder ifrån ett nerstängt kluster till föreningen, burkar som använts både för drift av system och som utbildningsstationer. (2006)

Sydved AB
Sponsring med en server (2005).

IT Service, Högskolan i Jönköping

Deras fortlöpande stöd har gjort det möjligt för oss att växa, och deras många bidrag har varit varmt välkomna (2001-2005).

Ingenjörshögskolan och Internationella Handelshögskolan

Har donerat ett antal begagnade datorer, varav vi auktionerat ut ett antal och fått in välbehövliga medel till föreningen (2001-2002).

SLU Skara

SLU i Skara skänkte en bunt VT220-terminaler och en terminalserver. Dessa finner användning för systemövervakning och en eller annan KOM-station. Några har också sålts till hugade spekulanter. (2002-02-15)

Birka Energi
Birka Energi skänkte tre Sun SparcStation och några vanliga Pentium. (2002-04-10)
Senast šndrad: 2006-10-04 11:13:25