DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 > >>

Driftproblem

2006-05-03 08:56 | Skrivet av: Karl Bengtsson (ordf at ds.hj.se)
Igår (2/5) driftade DS en ny modul på webservern cerf, i syfte att öka intrångssäkerheten och garantera en stabil webbmiljö för medlemmarna. Dessvärre visade sig den här modulen vara hyfsat instabil och orsaka odiagnosticerade timeouts och hängningar av apache-processer. Sedan klockan 08.30 idag är modulen deaktiverad och tjänsterna bör rulla på som tidigare.

Vid framtida arbeten av liknande karaktär kommer vi att låta meddela i god tid innan. Vi ber om ursäkt för de upplevda problemen.

Rawlab 2006

2006-03-15 15:22 | Skrivet av: Karl Bengtsson (ordf at ds.hj.se)
Rawlab, DatorSektionens egna LAN-party, kommer att hållas den 21-23e april. Vi kommer att hacka kod, spela spel, se på film, och göra allt annat man gör på LAN. Spring in på anmälningssidan och anmäl er pronto, om ni vill vara med på högskolans roligaste event under våren!

Nätverksträff på DFJ

2006-03-09 14:40 | Skrivet av: Karl Bengtsson (ordf at ds.hj.se)
Jag fick nyss ett tips från en bekant om en event som kanske kan intressera studenter. Dataföreningen i Jönköping håller ett seminiarum om lönsamma mobila lösningar. Medlemsskap i Dataföreningen är inte obligatoriskt, men föranmälan är ett måste. För mer info, spana in den här pdfen.

Vårstämma 2006

2006-03-07 08:51 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
Vänner,

Härmed tillkännages DatorSektionens Vårstämma 2006!

Vårstämman kommer att hållas 2006-04-04 kl 18:00, i sal E167 på Högskolan i Jönköping. DS kommer att bjuda på fika.

Notera särskilt att det till denna vårstämma inkommit en motion om stadgeändring. Denna motion, liksom dagordning och andra relevanta stämmohandlingar kommer att anslås medlemmarna på webplatsen http://www.ds.hj.se/varstamma06/ senast en vecka före stämman.

Dagordningen på stämman kommer, i enlighet med föreningens stadga, att se ut som följer:

§1) Fastställande av röstlängd för mötet
§2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§3) Fastställande av föredragningslista
§4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
§5) Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§6) Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse över det gångna året.
§7) Revisionsberättelse 
§8) Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår 
§9) Behandling av styrelsens propositioner 
§10) Behandling av inkomna motioner 
§11) Val till följande förtroendeposter: 
§11.1) Valberedning: ordförande och ledamot. 
§11.2) Revisor: ordinarie 
§12) Övriga frågor, ej till beslut

Vi i styrelsen hoppas få se så många som möjligt på stämman.

DS posterkampanj

2006-03-03 14:27 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
Som ni kanske har märkt på skolan så sitter det posters med DS logga på uppe lite här och var. Förhoppningsvis kan dessa väcka intresse hos intresserade prospektiva medlemmar. För den som vill komma åt dessa posters som pdf'er, så finns dom för nerladdning här, på svenska och engelska.