DatorSektionen
DatorSektionen
Sidnav: << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>

ds.karen.hj.se

2006-03-01 13:58 | Skrivet av: Andreas Falck (falcon at ds.hj.se)
Idag har våran nya domän ds.karen.hj.se börjat användas. Detta har medfört att b.la. e-post tjänsten ej har fungerat under några timmar. Detta ska nu efter samtal med IT-Service av Magnus Törnqvist ha löst sig och det borde fungera som det gjorde innan ganska omgående.

DS-möte nästa vecka

2006-02-21 15:43 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
Nästa tisdag, den 28/2, kommer DS att hålla nästa öppna möte. Rootgruppen kommer då att gå igenom den gågna helgens uppgraderingsarbete, och vi kommer att börja planera inför vårens olika aktiviteter, främst då ett kommande RawLab. Alla medlemmar som vill veta vad som pågår i föreningen och önskar påverka vad vi håller på med är varmt välkomna till mötet. Vi håller som vanligt till i konferensrummet jämte vårt serverrum i korridoren bakom Books & Coffee i Studenternas hus. Mötet börjar klockan 17.15.

Föreslagen dagordning:
§1 Mötets öppnande
§2 Dagordningens godkännande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare
§5 Protokolljustering
§6 Rootgruppen informerar
§7 Kassören informerar
§8 Planering av RawLab
§8.1 - Tidpunkt
§8.2 - Lokal
§8.3 - Seminarier/Kurser
§8.4 - PR/Reklam/Annonsering
§8.5 - Övrigt
§9 Rykten från kåren
§10 Övriga frågor
§11 Nästa möte
§12 Mötets avslutande

Uppdateringar hos DS

2006-02-20 17:04 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
Nu i helgen har DS rootgrupp uppgraderat och vårstädat i föreningens serverrum. Den största nyheten är vår nya filserver, där alla användarnas hemkataloger ligger. I och med diskkraschen i höstas såg vi oss tvungna att investera i ett säkrare system för att lagra dessa filer, och detta är nu driftsatt. Den nya servern lagrar användardata på en RAID-array med hotspares som kan ta över i drift om någon disk skulle falla ur.

I samband med uppgraderingen installerades användarservern (heizenberg) om i preventivt syfte, då filsystemet börjat uppvisa underliga beteenden. Om det är någon applikation ni känner att ni saknar och som ni använde innan ominstallationen, tveka inte att kontakta rootgruppen, så ordnar vi detta.

Som det har informerats om via mail så flyttade vi också databasservern till en ny burk. De webbapplikationer som använt sig av MySQL-databasen bör alltså konfigureras om och pekas mot den nya servern, db.ds.karen.hj.se

I och med dessa uppgraderingar står DS serverpark stabilt rustad för framtiden. Hatten av till rootgruppen för deras gedigna arbete i helgen!

DS fyller 5 år!

2006-01-12 15:38 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
Jag fick nyss ett mail från en av föreningens grundare, som påpekar att idag för fem år sedan hölls det konstituerande styrelsemötet, och DS av idag föddes. Och det är förstås värt att uppmärksamma! Därför har vi sökt runt i historiens mörkaste hålor och lyckats dra fram detta gamla styrelseprotokoll, från så tidigt tillbaka i historien som 2001. Den uppmärksamme noterar säkert att det inte är det första styrelsemötets protokoll, men det var i alla fall det äldsta vi hittade.

Vidare ter det sig naturligt att, en dag som denna, fundera lite på föreningens korta men ärorika historia. Det är ju dock lättare sagt än gjort, då sidorna här på hemsidan som handlar om detta är, hur skall vi säga, något skrala. Det är något som vi måste göra något åt! Håll korpgluggarna öppna, och titta in på hemsidan lite då och då, så kommer det nog något bra på lite sikt.

Vårens första DS-möte

2006-01-11 20:10 | Skrivet av: Karl Bengtsson (karl at ds.hj.se)
(Som vissa av er säkert noterat har vi haft en del problem med mailutskicken för det här första mötet. Å, ä och ö har bland annat byts ut mot sina HTML-motsvarigheter, och vissa medlemmar har fått dubbla mail. Inlägget nedan sammanfattar precis samma text som stod med i utskicket, och kan förhoppningsvis reda upp förvirringen något.)

Hoppas att helgledigheten har varit bra och att ni alla är taggade inför våren, för nu är det dags för terminens första DS-möte!

Detta är den nya styrelsens första möte, och förhoppningsvis kommer det leda till mycket klokskap och bra idéer om vad som kan göras för att DatorSektionen ska utvecklas på bästa sätt för medlemmarna. Ju fler som kan komma och hälsa på och bidra till diskussionen och besluten, desto bättre. Alla medlemmar är förstås välkomna, och ju fler som kommer, desto trevligare. Med andra ord - är du ny medlem som inte vågat eller hunnit engagera dig riktigt än, tveka inte att ta en sväng förbi. Vi behöver dig!

Mötet äger rum måndagen den 23/1, kl 17.30. Lokalen är som vanligt rummet bredvid serverrummet, på vänster sida i korridoren från Books & Coffee. Notera bytet av veckodag - vi kör nu på måndagar några gånger för att se ifall detta funkar för fler medlemmar.

Preliminär dagordning ser ut som följer:

§ 1.    Mötets öppnande
§ 2.    Dagordnings godkännande
§ 3.    Protokolljustering
§ 4.    Rootgruppen informerar   
§ 5.    Val av rootgrupp
§ 6.    Planering av vårens projekt
§ 7.    Planering av värvningsstrategi
§ 8.    Rykten på kåren
§ 9.    Övriga frågor
§ 10.    Mötets avslutande/nästa möte

Hoppas få träffa er alla där! Om någon har frågor eller funderingar, eller helt enkelt inte hittar till lokalen, slå mig en pling på tfn 073 509 5910, eller maila till ordf@ds.hj.se